Voor bestandseigenaren

Wilt u uw eigen bestand verhuren?

De meeste organisties hebben een adresbestand van hun klanten, informatieaanvragers, abonnees, donateurs, etc.
Wanneer u beschikt over een adresbestand van 10.000 of meer adressen dan onderzoeken wij graag met u of het mogelijk is extra inkomsten voor uw bedrijf te genereren. Uw adresbestand dient wel te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook daarin kunnen wij u adviseren.

Uw bestand blijft altijd uw eigendom. De bestandseigenaar heeft altijd het recht om zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren. Als u akkoord gaat met adressen verhuur voeren wij de transactie uit en zorgen voor de verdere technische en administratieve afhandeling.

Wilt u uw adresbestand verhuren? Dan verzorgen wij dit graag voor u. Neem dan contact met ons op via info@nawplus.nl. 

Meer informatie kunt u aanvragen via e-mail of 0342-424404.