Met deze media bereikt u geinteresseerden in spiritualiteit en zingeving.

Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag  over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen. De inhoud is gevarieerd – met ruime aandacht voor gedichten en beeldmateriaal – en is altijd opgebouwd rond een thema.

Doelgroep

Open Deur wordt veel besproken in gespreksgroepen en op (thema)bijeenkomsten, gebruikt bij het voorbereiden van diensten en vieringen, en dient als gespreksstof in de geestelijke verzorging. Collectieve abonnees verspreiden het blad vaak ook in kerken, zorginstellingen, bezinningscentra. Rond Pasen (35.000 ex) en Kerst (58.000 ex) kent Open Deur een verhoogde oplage.

Specificaties

 • Oplage             7.000 exemplaren.
 • Frequentie       11 x per jaar.
 • Verschijning     Laatste week van ieder maand (excl. juli).

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Herademing

Herademing wil inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden. Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor uw  eigen spiritualiteit. Verder in ieder nummer een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen en kort nieuws op het gebied van spiritualiteit.

Doelgroep

Herademing is een tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek. Voor mensen die de rijkdom van de christelijke spiritualiteit willen ontdekken.

Specificaties

 • Oplage            750 exemplaren.
 • Frequentie       4 x per jaar.
 • Verschijning     ieder kwartaal.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Naast bovengenoemde kerkelijke magazines kunnen wij ook adressen leveren van kloosters, vrouwenverenigingen en boekhandels:

Kloosters

Wij kunnen 421 adressen leveren van kloosters. Deze zijn onder te verdelen naar kloosters voor mannen en voor vrouwen:

 • kloosters en communauteiten voor vrouwen    157 adressen
 • kloosters en communauteiten voor mannen     264 adressen

 

Vrouwenverenigingen

Veel vrouwenverenigingen houden zich met zingeving en spiritualiteit bezig tijdens hun bijeenkomsten. Wij kunnen ruim 4100 adressen leveren van vrouwenverenigingen:

 • Rooms Katholieke vrouwenverenigingen          714 adressen
 • Protestants christelijke vrouwenverenigingen   1958 adressen 
 • Algemene vrouwenverenigingen                       1442 adressen

 

Boekhandels met religieus assortiment

Wij kunnen in totaal 384 adressen leveren van christelijke boekhandels of algemene boekhandels met een religieus assortiment.

 

 

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave bel 0342-424404 of email info@nawplus.nl