Privay statement

Privacy Statement

N.A.W.plus Direct Marketing Diensten heeft als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke promotionele diensten en doelgroep selecties die de klant als passend ervaart.

Bedrijfscontactgegevens

1. N.A.W.plus Direct Marketing Diensten is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruikt N.A.W.plus Direct Marketing Diensten om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw gegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van N.A.W.plus Direct Marketing Diensten, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden.

Consumentengegevens

2. N.A.W.plus Direct Marketing Diensten legt consumentengegevens vast en stelt deze ter beschikking aan de klant om de gevraagde informatie, product en/of dienst toe te sturen. Daarnaast kunnen de gegevens door N.A.W.plus Direct Marketing Diensten worden gebruikt om de doelgroep te informeren over andere producten en diensten van N.A.W.plus Direct Marketing Diensten en zorgvuldig geselecteerde derden. Deze gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

3. U heeft de mogelijkheid om uw bedrijfs- en persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.

4. De belangrijkste onderdelen van N.A.W.plus Direct Marketing Diensten in het kader van dit Privacy Statement zijn:

  • N.A.W.plus Direct Marketing Diensten
  • Rejoice felicitatiedienst
  • ProImpulsion databestand
  • de Vakantietas
  • Proficiat responsmedium
  • listbroking diensten

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
N.A.W.plus Direct Marketing Diensten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor meer informatie neem contact op met 0342-424404 of info@nawplus.nl.