predikanten en kerkelijk werkers

 

Groot bereik onder predikanten en kerkelijk werkers met ruime keuze aan selecties

Protestantse predikanten adressen en kerkelijk werkers adressen

Binnen dit bestand kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

  • PKN                          3450 adressen (o.a. Geref. bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evang. Luthers)
  • Orthodox protestants    700 adressen (o.a. GKV, NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
  • Evangelisch                 700 adressen (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
  • Vrijzinnig protestants    300 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB, vrijzinnig Hervormd en Remonstrants)

Download hier het overzicht van alle kerkelijke adressen.

 

Katholieke Pastores adressen en pastorale werkers adressen

Binnen dit bestand kunnen wij selecteren naar categorieen beroepskrachten zoals emeriti, in bijzondere opdracht en pastorale werkers.

  • Rooms-Katholiek     1390 adressen
  • Oud-Katholiek             21 adressen
  • Vrij-Katholiek                2 adressen

Download hier het overzicht van alle kerkelijke adressen.

Naast bovengenoemde kerkelijke adressen kunt u ook adverteren in PThUnie magazine:

PThUnie magazine

Magazine van de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam.

Doelgroep

PKN predikanten, studenten, medewerkers en relaties van de Protestantse Theologische Universiteit.

Specificaties

  • Oplage            5.400 exemplaren.
  • Frequentie       3 x per jaar.
  • Verschijning     maart, juli en oktober.

U kunt hier een voorbeeldexemplaar inzien. Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart. 

 

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave bel 0342-424404 of email info@nawplus.nl