Met deze media bereikt u kerkmusici en liturgiecommissies.

Laetare

Het tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek. Laetare is een kerkonafhankelijke, oecumenische kwartaalblad voor de kerkdienst en alles wat er in ruime zin verband mee houdt.

Laetare biedt achtergronden en ontwikkelingen van vieren in de 21e eeuw, publiceert interviews met liturgisch betrokkenen, bespreekt oude en nieuwe liederen, en geeft tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de eredienst. Laetare wil enthousiasmeren om liturgie in al haar dimensies te verkennen en liturgie te ontdekken als ruimte waarin de ontmoeting met God mogelijk wordt.

Doelgroep

Voorgangers, musici, ambtsdragers, werkgroepen eredienst.

Specificaties

 • Oplage            1.200 exemplaren.
 • Frequentie       5 x per jaar.
 • Verschijning     februari, april, juli, september en november.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Gregoriusblad

Het Gregoriusblad is hét vaktijdschrift voor kerkmuziek met nieuws, artikelen over kerkmuziek van Gregoriaans tot heden. Het biedt achtergrondinformatie, interviews, boekbesprekingen, artikelen over componisten, recensies en besprekingen van nieuwe en gerestaureerde orgels. Tweemaal per jaar wordt er een muziekbijlage (van 32 bladzijden) meegestuurd met daarin de bladmuziek van nieuwe liturgische composities!

Doelgroep

Het Gregoriusblad richt zich op kerkmusici, pastores, liturgisten en allen die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in de liturgische muziek.
 

Specificaties

 • Oplage            600 exemplaren.
 • Frequentie       4 x per jaar.
 • Verschijning     ieder kwartaal + 2 muziekbijlagen

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Naast bovengenoemde kerkelijke magazines kunnen wij ook adressen leveren van predikanten en pastores vanwege hun betrokkenheid bij de liturgie:

 

Protestantse predikanten en kerkelijk werkers adressen

Binnen dit bestand kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

 • PKN                            4236 adressen (o.a. Geref. bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evang. Luthers)
 • Orthodox protestants  864 adressen (o.a. GKV, NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
 • Evangelisch                837 adressen (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
 • Vrijzinnig protestants  198 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

Download hier het overzicht van alle kerkelijk adressen.

 

Katholieke Pastores en pastorale werkers adressen

Binnen dit bestand kunnen wij selecteren naar categorieen beroepskrachten zoals emeriti, in bijzondere opdracht en pastorale werkers.

 • Rooms-Katholiek         1739 adressen
 • Oud-Katholiek             26 adressen
 • Vrij-Katholiek               3 adressen

Download hier het overzicht van alle kerkelijk adressen.

 

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave: 0342-424404 of info@nawplus.nl