Kerkelijke media

 

Adressen van kerken en kerkelijk kader.

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse selecties en clusters van kerken en kerkelijk kader in Nederland. Met deze adressen bereikt u optimaal de gewenste kerkelijk doelgroep(en). In de subpagina's vindt u uitgebreide informatie. Wij onderscheiden de volgende selectiemogelijkheden:

 • Predikanten en kerkelijk werkers

  • PThUnie (oplage; 5400, frequentie;4x per jaar)
  • Protestantse predikanten en kerkelijk werkers (5000 adressen)
  • Katholieke Pastores en pastorale werkers (1400 adressen)
 • Kerkelijk kaderleden

  • Protestantse gemeenten (4000 vnl. scribae adressen)
  • Katholieke parochies (1250 adressen)
  • Protestantse diaconieen (2500 adressen)
  • Kerkelijke actieven binnen protestantse kerken (5500 adressen)
  • Protestantse regionale en plaatselijke kerkbladen (1600)
 • Spiritualiteit

  • Kloosters (340 adressen)
  • Vrouwenverenigingen (3000 adressen)
  • Boekhandels met religieus assortiment (600 adressen)
 • Geestelijke verzorging

  • Instellingen voor ouderenzorg (1000 adressen)
  • Instellingen voor gezondheidszorg (420 adressen)
  • Protestantse diaconien (2500 adressen)

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave bel 0342-424404 of email info@nawplus.nl