Kerkelijke adresbestanden

Meer dan 30.000 adressen bevatten onze kerkelijke adressenbestanden van hoofdzakelijk kerkelijke organisaties (gemeenten en parochies, diaconieën, etc.) en privé adressen (15.000) van kerkelijke ambtsdragers (predikanten, pastores, scribae) en actieve christenen in Nederland.

Uitstekend inzetbaar voor de werving van fondsen, collectes, vrijwilligers, kerkelijke goederen, etc. Wij onderscheiden de volgende belangrijkste adresgroepen:

Kerkelijke adressen

 • Kerkelijk actieven binnen protestantse kerken
 • Predikanten, kerkelijke werkers (protestants)
 • Pastores, pastorale werkers (katholiek)
 • Protestantse gemeente adressen
 • Protestantse diaconie adressen
 • Protestantse kerkbladen (plaatselijk en regionaal)
 • Katholieke parochie adressen
 • Katholieke kerkbladen (plaatselijk en regionaal)
 • Kloosters voor mannen
 • Kloosters voor vrouwen
 • Belgische protestantse gemeenten (VPKB en evangelisch) 

Christelijke organisaties

 • Christelijke organisaties en instellingen (pc/rk)
 • Christelijke en kerkelijke bladen (pc/rk)
 • Instellingen voor ouderenzorg (pc/rk)
 • Instellingen voor gezondheidszorg (pc/rk)
 • Dagbladen en omroepen
 • PCOB verenigingen
 • Boekhandels

Voor een actueel overzicht van de selectieaantallen en tarieven download hier onze brochure. In de online tellingmodule kunt u selecteren en een indicatie krijgen van de aantallen en tarieven voor adressen huur.

Voor informatie of prijsopgaven bel 0342-424404 of per e-mail. Ook kunt u ons reactieformulier invullen.