Met deze media en adressen bereikt u diverse kerkelijk kaderleden.

Ouderlingenblad

Ouderlingenblad is een maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift voor kerkenwerk binnen de PKN waarvan het bereik vele malen groter dan het aantal abonnees is vanwege het hoge doorgeefgehalte via kerkenraden en werkgroepen. De artikelen bevatten veel praktische tips en geestelijke reflectie voor allerhande kerkenwerk in de eigen gemeente.

Doelgroep

Een echt praktijkblad voor bezoekwerkers, betrokken kerkgangers en kerkelijk werkers!.

Specificaties

 • Oplage           7.000 exemplaren.
 • Frequentie      11 x per jaar.
 • Verschijning    1e week van iedere maand behalve in augustus..

U kunt hier een voorbeeldexemplaar inzien. Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Woord & Dienst

Opiniërend magazine voor protestants Nederland, geeft maandelijks aandacht aan tal van onderwerpen die relevant zijn voor de kerkelijke praktijk in Nederland – actueel, informatief en opiniërend. Als onafhankelijk maar meelevend tijdschrift vormt Woord & Dienst zo een positief-kritisch podium voor veelkleurig protestants geloven.

Woord & Dienst geeft ruimte aan de volle breedte van de kerk en is onmisbaar voor wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen, standpunten en visies binnen protestants Nederland. Het is daarmee een uitgangspunt voor bezinning en gesprek, en kan gebruikt worden om ideeën op te doen.

Doelgroep

Voorgangers, ambtsdragers en anderen betrokken bij of geïnteresseerd in praktijk en achtergronden van protestants kerk-zijn.

Specificaties

 • Oplage            3.000 exemplaren.
 • Frequentie       11 x per jaar.
 • Verschijning     3e week van iedere maand (excl. juli).

U kunt hier een voorbeeldexemplaar inzien. Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart. 

 

Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag  over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen. De inhoud is gevarieerd – met ruime aandacht voor gedichten en beeldmateriaal – en is altijd opgebouwd rond een thema.

Doelgroep

Open Deur wordt veel besproken in gespreksgroepen en op (thema)bijeenkomsten, gebruikt bij het voorbereiden van diensten en vieringen, en dient als gespreksstof in de geestelijke verzorging. Collectieve abonnees verspreiden het blad vaak ook in kerken, zorginstellingen, bezinningscentra. Rond Pasen (35.000 ex) en Kerst (58.000 ex) kent Open Deur een verhoogde oplage.

Specificaties

 • Oplage            7.000 exemplaren.
 • Frequentie       11 x per jaar.
 • Verschijning     Laatste week van ieder maand (excl. juli).

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Naast bovengenoemde kerkelijke magazines kunnen wij ook adressen leveren van gemeente, parochies, diaconieen, kerkbladen of kerkelijk kader voor een mailing.

 

Protestantse gemeente adressen

Binnen dit bestand van 4200 met name scriba adressen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

 • PKN                           1966 adressen (o.a. Geref. bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evang. Luthers)
 • Orthodox protestants   920 adressen (o.a. GKV, NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
 • Evangelisch                1040 adressen (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
 • Vrijzinnig protestants   200 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

 

Katholieke parochie adressen

Binnen dit bestand van 1350 adressen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap:

 • Rooms-Katholiek         1326 adressen
 • Oud-Katholiek             25 adressen
 • Vrij-Katholiek               8 adressen

 

Protestantse diaconie adressen

Binnen dit bestand van 2700 adressen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

 • PKN                          1750 adressen (o.a. Geref. bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evang. Luthers)
 • Orthodox protestants  800 adressen* (o.a. GKV, NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
 • Evangelisch                33 adressen* (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
 • Vrijzinnig protestants  145 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

* De meeste evangelische kerken en sommige orthodox protestantse kerken kennen geen apart diaconie adres. Wilt u ook deze benaderen dan kunt u gebruikmaken van het combibestand van diaconieen en gemeenteadressen, totaal 3830 adressen.

 

Adresbestand kerkelijke actieven binnen protestantse kerken

Dit is een bestand van 6500 adressen van kerkelijk actieven binnen protestantse kerken. Veelal (ex) scribae en leden van commissies. Met dit bestand bereikt u kerkleden die actief deelnemer zijn in een protestantse kerk.

 

Protestantse regionale en plaatselijke kerkbladen adressen

Binnen dit bestand van 1650 adressen van kerkbladen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap:

 • PKN                          900 adressen (hervormd, gereformeerd, PKN of Evang. Luthers)
 • Orthodox protestants  800 adressen (GKV, NGK, CGK, Ger. Gem)
 • Evangelisch                83adressen (Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten)
 • Vrijzinnig protestants  100 adressen (Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

 

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave: 0342-424404 of info@nawplus.nl