kerkelijk kaderleden

 

Met deze adressen bereikt u optimaal kerkelijk kaderleden.

Wij leveren adressen van gemeenten, parochies, diaconieen, kerkbladen of kerkelijk kader voor een mailing of emailing. Download hier het overzicht van alle kerkelijke adressen.

 

Protestantse gemeente adressen

Binnen dit bestand van 4000 met name scriba adressen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

 • PKN                           1900 adressen (o.a. Geref. bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evang. Luthers)
 • Orthodox protestants   900 adressen (o.a. GKV, NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
 • Evangelisch                1000 adressen (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
 • Vrijzinnig protestants   150 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

 

Katholieke parochie adressen

Binnen dit bestand van 1250 adressen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap:

 • Rooms-Katholiek         1230 adressen
 • Oud-Katholiek             25 adressen
 • Vrij-Katholiek               8 adressen

 

Protestantse diaconie adressen

Binnen dit bestand van 2500 adressen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

 • PKN                          1700 adressen (o.a. Geref. bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evang. Luthers)
 • Orthodox protestants  650adressen* (o.a. GKV, NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
 • Evangelisch                30 adressen* (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
 • Vrijzinnig protestants  140 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

* De meeste evangelische kerken en sommige orthodox protestantse kerken kennen geen apart diaconie adres. Wilt u ook deze benaderen dan kunt u gebruikmaken van het combibestand van diaconieen en gemeenteadressen, totaal 3830 adressen.

 

Adresbestand kerkelijke actieven binnen protestantse kerken

Dit is een bestand van 5500 adressen van kerkelijk actieven binnen protestantse kerken. Veelal (ex) scribae en leden van commissies. Met dit bestand bereikt u kerkleden die actief deelnemer zijn in een protestantse kerk.

 

Protestantse regionale en plaatselijke kerkbladen adressen

Binnen dit bestand van 1600 adressen van kerkbladen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap:

 • PKN                          850 adressen (hervormd, gereformeerd, PKN of Evang. Luthers)
 • Orthodox protestants  800 adressen (GKV, NGK, CGK, Ger. Gem)
 • Evangelisch                83adressen (Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten)
 • Vrijzinnig protestants  100 adressen (Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

 

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave: 0342-424404 of info@nawplus.nl