Media en adressen betrekking hebbend op geestelijke verzorging.

Tijdschrift Geestelijke Verzorging

Tijdschrift Geestelijke Verzorging zet in op een  wetenschappelijke doordenking van de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt op meer speelse wijze het werk van de geestelijk verzorger weergegeven en overwogen.

Doelgroep

Tijdschrift Geestelijke Verzorging is een uitgave van de VGVZ, de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen en wordt door de leden gelezen.

Specificaties

 • Oplage            1400 exemplaren.
 • Frequentie       4 x per jaar.
 • Verschijning     ieder kwartaal.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Psyche en Geloof

Psyche & Geloof is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich begeeft op het grensvlak tussen psychiatrie, psychologie, theologie en filosofie en wordt uitgegeven door de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten

Doelgroep

Zowel pastores als GGZ-medewerkers horen tot de doelgroep van Psyche & Geloof.

Specificaties

 • Oplage            750 exemplaren.
 • Frequentie       4 x per jaar.
 • Verschijning     ieder kwartaal.

Voor een overzicht van de tarieven en specificaties download u hier de tariefkaart.

 

Naast bovengenoemde magazines kunnen wij ook adressen leveren van diensten geestelijke verzorging bij Instellingen voor ouderenzorg en gezondheidszorg en de diaconieen van protestantse gemeenten:

 

Diensten geestelijke verzorging bij instellingen

Wij onderscheiden hier de diensten geestelijke verzorging bij Instellingen voor ouderenzorg en gezondheidszorg:

 • Instellingen voor ouderenzorg          1080 adressen
 • Instellingen voor gezondheidszorg   450 adressen

 

Protestantse diaconieen

Binnen dit bestand van 2700 adressen kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

 • PKN                           1750 adressen (o.a. Geref. bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evang. Luthers)
 • Orthodox protestants   800 adressen* (o.a. GKV, NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
 • Evangelisch                33 adressen* (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
 • Vrijzinnig protestants   145 adressen (o.a. Doopsgezind, NPB en Remonstrants)

* De meeste evangelische kerken en sommige orthodox protestantse kerken kennen geen apart diaconie adres. Wilt u ook deze benaderen dan kunt u gebruikmaken van het combibestand van diaconieen en gemeenteadressen, totaal 3830 adressen.

 

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave bel 0342-424404 of email info@nawplus.nl